2815109351 ΜΕΝΟΥ
×
ΑρχικήΤιμοκατάλογοιΣυχνές ερωτήσειςΣυμβουλές εξοικονόμησης ενέργειαςΠροσωπικά δεδομέναΕπικοινωνία

Συχνές ερωτήσεις

Μπορείτε να κάνετε αίτηση αλλαγής παρόχου τηλεφωνικά στο 2815109351, με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου συνεργάτη μας.

Πρόκειται για μια εύκολη και καθόλου χρονοβόρα διαδικασία, τόσο για τα οικιακά πακέτα όσο και για τα εταιρικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας στο 2815109351. Ποια τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αλλαγή παρόχου, όσον αφορά τους οικιακούς καταναλωτές και τους εταιρικούς πελάτες;

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πελάτες Χαμηλής Τάσης:

 1. Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου, έναντι ή εκκαθαριστικού λογαριασμού. Σε περίπτωση μόνο έναντι λογαριασμού, ζητείται ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός για τον υπολογισμό της κατανάλωσης.
 2. Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένη από ΚΕΠ, Αστυνομία, ή δικηγόρο ή απλή φωτοτυπία με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του χρήστη της εγκατάστασης, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στον αρμόδιο διαχειριστή, απαιτείται:

 1. Αν ο νέος χρήστης είναι ενοικιαστής, αντίγραφο μισθωτηρίου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την μίσθωση του ακινήτου με γνήσιο υπογραφής
 2. Αν ο νέος χρήστης είναι ιδιοκτήτης, αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου με γνήσιο υπογραφής
 3. Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης προς την ΚΕΝ να εκπροσωπεί τον πελάτη ενώπιον του αρμόδιου διαχειριστή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του πελάτη
 4. Έντυπο ειδικής εξουσιοδότησης, σε περίπτωση αρχικής ενεργοποίησης/επαναλειτουργίας σύνδεσης μετά από διακοπή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής
 5. Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας προς τον προηγούμενο προμηθευτή
 6. Υπεύθυνη δήλωση του περί μη οφειλής/εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών/ύπαρξη διακανονισμού

Απαιτούμενα νομιμοποιητικά για εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.:

 1. Ισχύον καταστατικό
 2. Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου περί τροποποιήσεων του καταστατικού και περί ισχύουσας εκπροσώπησης
 3. ΦΕΚ τροποποιήσεων του καταστατικού για τις ΕΠΕ και ΑΕ
 4. ΦΕΚ εκλογής ΔΣ, συγκρότησής του σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας για τις ΑΕ

Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογράφεται από τρίτο πρόσωπο (άλλο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας), υπό την προϋπόθεση ότι τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό, για τη νομιμοποίηση του υπογράφοντος απαιτείται:

 1. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους εταίρους/ τον ή τους νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΟΕ, ΕΕ, IKE)
 2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους νόμιμο/νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΕΠΕ)
 3. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (στο οποίο η εξουσία θα παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για λογαριασμό της εταιρείας) ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με γνήσιο της υπογραφής του από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) ή ακριβές αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εξουσιοδοτείται για την εν λόγω πράξη, υπογραφή κλπ. (ΑΕ).
Για τη μετάβαση από τον προηγούμενο πάροχο στην ΚΕΝ απαιτείται διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας από την ημέρα παραλαβής της αίτησης. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια εξολοκλήρου εμπορική συναλλαγή δεν θα υπάρξει διακοπή παροχής ρεύματος κατά τη διάρκειά της μετάβασης από τον έναν πάροχο στον άλλο.
Εάν υπάρξει βλάβη ή διακοπή της παροχής ρεύματος ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία Βλαβών του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου.
Η εγγύηση που έχει καταβληθεί στον προηγούμενο πάροχο ρεύματος επιστρέφεται με τη μορφή συμψηφισμού στον τελευταίο λογαριασμό που θα λάβετε, ο οποίος ορίζεται ως τελικός-εκκαθαριστικός.
Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση και θα σας αποστέλλεται ταχυδρομικώς αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή (εγγραφή στο MyKEN), εφόσον το επιθυμείτε.
Ο καταναλωτής θα λαμβάνει μηνιαίο λογαριασμό που θα περιλαμβάνει τις ανταγωνιστικές ενεργειακές χρεώσεις της ΚΕΝ, καθώς και τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και λοιπές χρεώσεις λογαριασμού που είναι ίδιες σε κάθε πάροχο ενέργειας. Η ΚΕΝ πληροφορείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την κατανάλωση του πελάτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα σχετικής ενημέρωσης κατόπιν αίτησης.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον λογαριασμό σας κάνοντας εγγραφή στο MyKEN.
Πέραν των χρεώσεων της ΚΕΝ για την κατανάλωση ρεύματος, ο λογαριασμός περιλαμβάνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τον ΦΠΑ, καθώς και φόρους και εισφορές που ο καταναλωτής οφείλει να πληρώσει σε κάθε προμηθευτή και οι οποίοι αποδίδονται στο κράτος.
Η επιλογή της ΚΕΝ προσφέρει χαμηλότερες χρεώσεις, άψογη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένους συνεργάτες, επιβράβευση της συνέπειας με ανταγωνιστικές εκπτώσεις και αξιόπιστη συνεργασία!
Ζήτησε να σε καλέσουμε χωρίς κόστος

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου χωρίς δική σου χρέωση!